Anne yada babanın sahip olduğu gayrimenkul, intifa hakkı saklı tutularak kuru mülkiyeti kardeşlerden birine satışı durumunda yani ölene kadar kullanım hakkı saklı tutulursa satın alan kardeş ölümden sonra kullanabilecektir. Kiraya verebilir ya da kendisi kullanabilir. Bu durumda kardeşler satışa müdahale edememektedir. Fakat ölümden sonra müdahil olabilirler mi?

Satın alan gerçek manada bedelini ödeyerek satın aldı ise bu durumda kardeşlerin müdahil olması mümkün değildir. Fakat tapuda satış yapıldığı durumda gerçekte hiçbir bedel ödenmeden devir gerçekleştirilmiş yani bağışlanmış ise bu durumda müdahil olabilirler. Bu da bir bedel ödenmediğinin ispatlanmasıyla olabilir. Bu sebeple bu gibi ihtilafların bertaraf edilmesi için ödemeler banka hesabına yatırılmalı. Bazı durumlarda bankaya küçük bir meblağ yatırılır, bakiyesi elden ödenir. Bunun da mahzurları bulunuyor, ihtilafın önlenmesi için satış bedelinin hepsinin satıcının banka hesabına yatırılması gerekir.